the raise hotel 1
จองห้องพัก
จองห้องพัก
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่ม จองห้องพัก เพื่อทำการจอง ทางโรงแรมจะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ภายใน 24 ชม. กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่าน หากไม่ได้รับการตอบกลับติดต่อมาที่เบอร์โทร 074-805-959